Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch tuần

Lịch công tác tuần 16

11/30/2019 8:12:42 PM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

    TRƯỜNG MN THANH THẠCH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 16

(Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

02/12

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Đón đoàn kiểm tra PCCC

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Ba

03/12

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Tư

04/12

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Năm

       05/12

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Sáu

06/12

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

07/12

Sáng

       

 

Chiều

       

 

CN

        08/12

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Đối với công việc do cá nhân thực hiện, ghi rõ tên người thực hiện.

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 15 11/30/2019 8:07:03 PM

  Lịch công tác tuần 14 11/20/2019 9:37:48 AM

  Lịch công tác tuần 13 11/20/2019 9:30:38 AM

  Lịch công tác tuần 12 11/2/2019 8:05:10 PM

  Lịch công tác tuần 11 10/27/2019 4:15:59 PM

  Lịch công tác tuần 10 10/27/2019 4:10:54 PM

  Lịch công tác tuần 09 10/12/2019 4:43:53 PM

  Lịch công tác tuần 08 10/7/2019 2:45:58 PM

  Lịch công tác tuần 07 10/7/2019 2:43:08 PM

  Lịch công tác tuần 06 9/23/2019 4:30:09 PM

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - QB
0915305122 (Hiệu trưởng)
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình