Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch tuần

Lịch công tác tuần 17

12/9/2019 9:26:03 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

    TRƯỜNG MN THANH THẠCH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 17

(Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

09/12

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

      Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Ba

10/12

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Tư

11/12

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Năm

       12/12

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Sáu

13/12

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

14/12

Sáng

       

 

Chiều

       

 

CN

        15/12

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Đối với công việc do cá nhân thực hiện, ghi rõ tên người thực hiện.

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 16 11/30/2019 8:12:42 PM

  Lịch công tác tuần 15 11/30/2019 8:07:03 PM

  Lịch công tác tuần 14 11/20/2019 9:37:48 AM

  Lịch công tác tuần 13 11/20/2019 9:30:38 AM

  Lịch công tác tuần 12 11/2/2019 8:05:10 PM

  Lịch công tác tuần 11 10/27/2019 4:15:59 PM

  Lịch công tác tuần 10 10/27/2019 4:10:54 PM

  Lịch công tác tuần 09 10/12/2019 4:43:53 PM

  Lịch công tác tuần 08 10/7/2019 2:45:58 PM

  Lịch công tác tuần 07 10/7/2019 2:43:08 PM

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - QB
0915305122 (Hiệu trưởng)
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình