Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch tuần

Lịch công tác tuần 33

3/29/2019 4:28:18 PM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG MN THANH THẠCH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 33

(Từ ngày 01/04/2019 đến ngày 07/04/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

01/04

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Ba

02/04

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Tư

03//04

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Năm

       04/04

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Sáu

05/04

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường 

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Bảy

06/04

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

         07/04

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Đối với công việc do cá nhân thực hiện, ghi rõ tên người thực hiện.

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 32 3/25/2019 10:24:26 AM

  Lịch công tác tuần 31 3/25/2019 10:15:00 AM

  Lịch công tác tuần 30 3/11/2019 9:29:18 AM

  Lịch công tác tuần 29 3/11/2019 9:16:15 AM

  Lịch công tác tuần 28 2/22/2019 4:58:38 PM

  Lịch công tác tuần 27 2/20/2019 8:55:47 AM

  Lịch công tác tuần 26 2/12/2019 3:00:00 PM

  Lịch công tác tuần 25 2/12/2019 2:55:21 PM

  Lịch công tác tuần 24 1/25/2019 4:05:59 PM

  Lịch công tác tuần 23 1/18/2019 4:48:04 PM

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - QB
0915305122 (Hiệu trưởng)
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình