Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch tuần

Lịch công tác tuần 23

2/24/2020 9:38:35 AM

       PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

    TRƯỜNG MN THANH THẠCH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 24

 (Từ ngày 27/01/2020 đến ngày 02/02/2020)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

27/01

Sáng

Nghỉ tết nguyên đán

 

Chiều

 

Thứ Ba

       28/01

Sáng

 

Chiều

 

Thứ Tư

29/01

Sáng

 

Chiều

 

Thứ Năm

       30/01

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Sáu

31/01

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Bảy

01/01

Sáng

       

 

Chiều

       

 

CN

        02/01

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Đối với công việc do cá nhân thực hiện, ghi rõ tên người thực hiện.

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 22 2/24/2020 9:29:15 AM

  Lịch công tác tuần 21 2/24/2020 9:26:45 AM

  lịch công tác tuần 20 2/3/2020 9:13:20 AM

  lịch công tác tuần 19 2/3/2020 9:09:13 AM

  lịch công tác tuần 18 2/3/2020 9:07:58 AM

  Lịch công tác tuần 17 12/9/2019 9:26:03 AM

  Lịch công tác tuần 16 11/30/2019 8:12:42 PM

  Lịch công tác tuần 15 11/30/2019 8:07:03 PM

  Lịch công tác tuần 14 11/20/2019 9:37:48 AM

  Lịch công tác tuần 13 11/20/2019 9:30:38 AM

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - QB
0915305122 (Hiệu trưởng)
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình