Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch tuần

Lịch công tác tuần 26

2/24/2020 9:56:40 AM

 

        PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

    TRƯỜNG MN THANH THẠCH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 26

 (Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

17/02

Sáng

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Nghỉ dịch bệnh

COVID - 19

 

Chiều

      Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

 

Thứ Ba

       18/02

Sáng

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

 

Thứ Tư

19/02

Sáng

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

 

Thứ Năm

       20/02

Sáng

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

 

Thứ Sáu

21/02

Sáng

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

 

Thứ Bảy

22/02

Sáng

       

 

Chiều

       

 

CN

        23/02

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Đối với công việc do cá nhân thực hiện, ghi rõ tên người thực hiện.

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 25 2/24/2020 9:53:55 AM

  Lịch công tác tuần 24 2/24/2020 9:45:53 AM

  Lịch công tác tuần 23 2/24/2020 9:38:35 AM

  Lịch công tác tuần 22 2/24/2020 9:29:15 AM

  Lịch công tác tuần 21 2/24/2020 9:26:45 AM

  lịch công tác tuần 20 2/3/2020 9:13:20 AM

  lịch công tác tuần 19 2/3/2020 9:09:13 AM

  lịch công tác tuần 18 2/3/2020 9:07:58 AM

  Lịch công tác tuần 17 12/9/2019 9:26:03 AM

  Lịch công tác tuần 16 11/30/2019 8:12:42 PM

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - QB
0915305122 (Hiệu trưởng)
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình